Fashion

Home Fashion

Popular Posts

My Favorites

Cục trưởng Cục Thuế bị giáng chức

Ông Nguyễn Công Thành, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định bị giáng chức xuống làm Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh này. Ngày 16/10,...