Tại nghị trường Quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã bày tỏ bức xúc về sự xuống cấp về đạo đức xã hội, những kẽ hở trong x,ử lý vi phạm, đặc biệt là đối với nhiều cán bộ, họ đã sẵn sàng lợi dụng kẽ hở này để “hy sinh đời bố, củng cố đời con”.

Sáng nay 30/10, Quốc hội bă't đầu 2 ngày làm việc tại hội trường (ngày 30 và 31/10), thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch pha't triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2019; kế hoạch pha't triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020.

Phát biểu tại đây, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) bày tỏ sự tán thành nhiều nội dung báo cáo của Chính phủ, báo cáo ý kiến cử tri của Mặt trận Tổ quốc và báo cáo thẩm tra. Tuy nhiên, ông Nhưỡng vẫn tỏ ra băn khoăn về một số điều trong báo cáo, đặc biệt về vấn đề đạo đức cán bộ và xã hội.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng pha't biểu tại nghị trường Quốc hội. Ảnh: Ngọc Thắng

Mở đầu bài pha't biểu của mình, ĐB Lưu Bình Nhưỡng đã xin phép Quốc hội gửi tới gia đình các n.ạn nh.ân của nạn b.u.ô.n n.g.ư.ờ.i ở Anh lời chia buồn sâu sắc, ông mong rằng các gia đình không nên tin tưởng giao số phần và tiền bạc cho bọn b.u.ô.n n.g.ư.ờ.i tàn bạo.

Sau đó, ông Nhưỡng đi vào bài pha't biểu của mình: “Hiện nay bên cạnh “màu hồng” của nền kinh tế xã hội còn bao quầng đen nhuốm phủ “.

Rồi ông kể ra hàng loạt ví dụ về vi phạm pha'p luật, xuống cấp của đạo đức xã hội: “Tình trạng x.â.m h.ạ.i t.ì.n.h d.ụ.c không từ già không từ trẻ; tình trạng n.é.m lợn ch.ê't dịch xuống sông ở đầu nguồn không cần biết đến người cuối nguồn; tình trạng đổ dầu thải, ảnh hưởng tới nguồn nước, đầu đ ộc hàng vạn dân Thủ đô; tình trạng rắp tâm giật dự án của công ty này cho công ty khác; việc b.ả.o k.ê cho doanh nghiệp của người khác vi phạm và ra văn bản của các cấp chính quyền để quyê't diệt các doanh nghiệp khác.

Việc thu hồi đất người dân bất chấp các biện pha'p khi chưa có phê duyệt quy hoạch, chưa tái định cư, chưa hỗ trợ giải ph0'ng mặt bằng, thậm chí nhiều trường hợp để cỏ mọc hàng chục năm, để hàng trăm hộ dân bơ vơ. Việc rút ruột công trình lập quỹ đen; sử dụng xe công bừa bãi; hàng trăm cán bộ vướng vào g.i.a.n l.ậ.n điểm thi chỉ vì muốn con em mình, gia đình mình ở đẳng cấp trên, loại trừ hàng trăm người dân ra khỏi cơ hội của cuộc đời; tình trạng làm điêu báo cáo hay, “tô rồng vẽ phượng” còn rất nhiều.

Hàng nghìn kẻ giả mạo hồ sơ để chiê'm đ.o.ạ.t bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trục lợi chính sách. Liệt sĩ giả, t.h.ư.ơ.n.g binh giả, anh hùng giả, bằng giả, t.h.ư.ơ.n.g hiệu giả, sư giả, thuốc giả… rất nhiều thứ đều là giả”.

Nói xong, ông bă't đầu nhìn nhận vào vấn đề: “Chúng tôi thấy vấn đề, bên ngoài là sự vi phạm pha'p luật, nhưng bên trong đúng với báo cáo của Chính phủ mà tôi rất đồng tình đó là sự vi phạm đạo đức. Đạo đức chính là cốt lõi, là bộ rễ, vô đạo vô lương là nguồn gốc của tả là lòng tham, hữu là đớn hèn. Thấy đúng không dám nói, không dám bảo vệ, thấy sai thì bao che, tìm cách diệt khẩu, thậm chí là ngăn lối dư luận.

Tôi không dám khẳng định, nhưng tin rằng các ông tướng tá bị x,ử lý thời gian qua đều có bản kiểm điểm rất sáng. Có lẽ còn rất nhiều cán bộ xấu xa đang lẩn khuất trong các cơ quan, đơn vị; tạo ra tình trạng m.ấ.t lòng tin của người dân của Đảng và Nhà nước”.

Ông Nhưỡng cho rằng đây chính là một căn bệnh U.n.g t.h.ư di căn cứ về nhân cách của chúng ta dứt khoát phải được loại bỏ ra khỏi xã hội theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

“Chúng ta không thể lo bỏ những biện pha'p thông thường và phải cần quyê't l.i.ệ.t. Tôi nghĩ vấn đề tăng cường đảm bảo kiên trì hiện nay là không ăn thua, chúng ta cần một thái độ quyê't l.i.ệ.t và thực tế hơn. Đó là phải kiên quyê't cắt bỏ nó khỏi cơ thể của Đảng, Nhà nước”, ông Nhưỡng cho hay.

Vị đại biểu đoàn Bến Tre cho biết, cử tri rất bức xúc về tình trạng giơ cao k.i.n.h h.o.à.n.g khẽ với cán bộ sai phạm n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g đường lối, chính sách pha'p luật, thời gian qua. “Cách x,ử lý như kiểu tặng quà các cán bộ sai phạm đã tạo ra sự bất công, và cũng chính vì thế mà không buộc kẻ xấu phải sám hối, tu thân sửa mình, ngược lại họ sẵn sàng hy sinh đời bố để củng cố đời con”, ông bức xúc.

Cuối cùng, ông bày tỏ mong muốn Quốc hội tăng cường gia'm sa't tối cao về hoạt động gia'm sa't của cơ quan dân để chúng ta cùng thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pha'p luật.

Người Đưa Tin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here